Παρουσιάσεις Χημείας Β! Γυμνασίου

Για όσους θέλουν να ξαναδούν την παρουσίαση του κάθε μαθήματος στην Χημεία Β! Γυμνασίου (πατήστε με το ποντίκι σας σε κάθε ενότητα για να το διαβάσετε).

Ενότητα 1
1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε
1.2 Καταστάσεις των υλικών
1.3 Φυσικές ιδιότητες των υλικών
Ενότητα 2
2.1 Το νερό στη ζωή μας
2.2 Το νερό ως διαλύτης – Μείγματα, Διαλύματα
2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος – εκφράσεις περιεκτικότητας
2.4 Η ρύπανση του νερού
2.5 Διαχωρισμός μειγμάτων — και οδηγίες για την εργασία χρωματογραφίας στο σπίτι.
2.6 Διάσπαση του νερού – Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία
2.6.1 Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού και βίντεο πειράματος
2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών
2.7 Χημική αντίδραση και βίντεο πειράματος
2.8 Άτομα και μόρια
2.9 Υποατομικά σωματίδια – Ιόντα
2.10 Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων

Ενότητα 3
3.1 Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα
3.2 Οξυγόνο [δεν διδάσκεται, απλά αναφέρθηκαν οι οξειδώσεις και οι καύσεις]

Ενότητα 4
4.1 Το έδαφος και το υπέδαφος  βίντεο: σχηματισμός κάρβουνου
4.2 Ρύπανση του εδάφους
προσεχώς

Οι διδασκόμενες ενότητες και η σειρά με την οποία διδάσκονται είναι σύμφωνα με τις τρέχουσες εγκυκλίους.

Κάντε κλικ στους συνδέσμους για να δείτε ή να κατεβάσετε την αντίστοιχη παρουσίαση.

Σε υπολογιστές με Windows που δεν διαθέτουν Microsoft Office οι προβολές παίζουν με βοηθητικό πρόγραμμα PowerPoint Viewer που διαθέτει δωρεάν η Microsoft.

Σε υπολογιστές με Linux οι προβολές παίζουν με βοηθητικό πρόγραμμα π.χ. το PowerPoint Viewer που μπορεί να βρεθεί εδώ: http://linuxappfinder.com/package/pptview

Advertisements