Δήλωση συμμετοχής για τη Δοκιμασία/Τεστ Εισαγωγής στην Α! Λυκείου στο Πειραματικό Σχολείο Αθηνών

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία/τεστ εισαγωγής του Ιουνίου 2013, στο Λύκειο του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου μας, στο διάστημα από 18 έως 29 Μαρτίου 2013.

Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους:
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή από Δήμο ή ΚΕΠ,
μία φωτογραφία του μαθητή

Οι ενδιαφερόμενοι, που υποβάλλουν αίτηση, θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι: είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο – Πειραματικό Λύκειο.

Επίσης οι γονείς και οι κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ:
ειδική βεβαίωση του Διευθυντή του Λυκείου προελεύσεως του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η εγγραφή του στο Λύκειο που ανήκει
και να παραλάβουν το δελτίο συμμετοχής των μαθητών στη δοκιμασία/τεστ.

Η επιτροπή παραλαβής των αιτήσεων θα λειτουργεί από 18/3 έως και 29/3, τις εργάσιμες ημέρες, από 13.00 έως 14.00 Εκτός της πρωινής λειτουργίας η επιτροπή θα λειτουργήσει και απογευματινές ώρες την Τετάρτη, 20/3 και την Τετάρτη, 27/3/2013 από 15.00 έως 17.00

Advertisements