Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται δασκάλους

Παγκόσμια εβδομάδα δράσης από την Action Aid για την εκπαίδευση 21 απριλίου – 28 απριλίου 2013

Διανύουμε την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα όπου η επιστήμη και η τεχνολογία κάνουν θαύματα και όμως το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης στερείται το δικαίωμα του στην μόρφωση και στην στοιχειώδη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική. Για αυτό η ίση και δωρεάν εκπαίδευση ανήκει σε ένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα.Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται δασκάλους.schoolsGaw

Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο στις λεγόμενες υποανάπτυχτες χώρες της Ασίας , της Ν.Αμερικής και της Αφρικής. Σε αυτές τις χώρες οι δάσκαλοι είναι ελάχιστοι , δεν είναι καλά καταρτισμένοι , εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες και είναι κακοπλήρωμένοι. Σε πολλές χώρες όπως η Τσαντ, η Αιθιοπία, η Σαμαλία και άλλες αντιστοιχεί ένας δάσκαλος στους εκατό μαθητές. Οι χώρες αυτές διαθέτουν ελάχιστα χρήματα για την εκπαίδευση των παιδιών. Για παράδειγμα, ενώ το Λουξεμβούργο διαθέτει 13.120 ευρώ ανά μαθητή το αντίστοιχο ποσό στο Μπαλγκαντές είναι 39 ευρώ ενώ στο Κονγκό μόλις 7 ευρώ.

Φυσικά αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη κατάσταση στα διάφορα σχολεία του κόσμου να είναι διαφορετική, αφού στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν εξειδικευμένοι δάσκαλοι , κατάλληλες εγκαταστάσεις και υλικό αρκετό για την επαρκή μόρφωση των παιδιών. Αντίθετα στις υποανάπτυκτες χώρες δεν παρατηρούνται τέτοιες παροχές σε σχέση με την εκπαίδευση. Η έλλειψη αυτή των υποδομών έχει ως συνέπεια την κακιά ποιότητα της εκπάιδευσης στις χώρες αυτές, πράγμα που σημαίνει μη αποτελεσματική και ανεπαρκής μόρφωση των παιδιών.Βέβαια και το χρηματικό ποσό που επενδύεται για την εκπαίδευση διαφέρει από χώρα σε χώρα, πράγμα που οφήλεται στο γεγονός οτι η οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας είναι διαφορετική καθώς και από τις αντιλήψεις των κατοίκων τους σχετικά με την αξία της εκπαίδευσης.

Katine-ActionAid Ποιός ομως είναι ο ρόλος του δασκάλου στην ποιοτική εκπαίδευση; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι προφανής. Σίγουρα είναι ουσιαστικός καθώς χωρίς τον δάσκαλο, το σχολείο είναι ένα απλό κτίριο το οποίο δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Ο δάσκαλος οφήλει να κατωρθώσει με κάθε τρόπο να μεταλαμπαδεύσει τις όποιες γνώσεις του στα παιδία και τους νεούς και επίσης επηρεάζει σε μαγάλο βαθμό την μελλοντική τους επαγγελμάτικη αποκατάσταση και την γενική τους παιδεία.

Όσο αποτελεσματικό και αν γίνεται το μάθημα από τον διδάσκαλο , το γεγονός οτι υπάρχει μεγάλη έλλειψη δασκάλων δεν συμβάλει στην πραγματοποίηση του σκοπού για ποιοτική εκπαίδευση σε όλον τον κόσμο. Η μόρφωση θεωρείται θησαυρός για τους ανθρώπους. Η έλλειψη δασκάλων και κατ’ επέκταση της εκπαίδευσης και ο διορισμός τους σύμφωνα με τις γνωριμίες τους, αφήνουν τον λαό αμόρφωτο με αποτέλεσμα να μπορεί να χειραγωγηθεί με ευκολία από τους ανθρώπους της εξουσίας.

Όσον αναφορά το μέλλον αυτών των παιδιών που δεν θα μορφωθούν στο σχολείο θα είναι πολύ δύσκολο. Βασικότερο είναι ότι δεν θα μπορέσουν να βγουν στην αγορά εργασίας , πράγμα που σημαίνει ότι θα ζούν σε άθλιες συνθήκες , κάτω από το όριο της φτώχειας, θα έχουν χαμηλό βιοτικό επίπεδο και ίσως να δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες ζωής με πενιχρό μισθό.

Η εκπαίδευση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που όλο τα παιδία του κόσμου έχουν. Για να επιτευχθεί η ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία του κόσμου, σύμφωνα με την ActionAid International θα πρέπει να προσληφθούν 1,7 εκατομμύρια δάσκαλοι. Η Παγκόσμια Εκαστρατεία για την Εκπαίδευση μαζί με την ActionAid έχουν θέσει ως στόχο την άσκηση πίεσης σε όλες τις κυβερνήσεις για την εφαρμογή των διεθνών δεσμέυσεων για να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά στον κόσμο. Ας βοηθήσουμε όλοι μας στον αγώνα, ώστε να πετύχουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδία όλου του κόσμου.

  • Εργασία των μαθητών του Γ1,3 προχωρημένων στα Αγγλικά – επιμέλεια Κωνσταντίνος Ζάγκος
  • Επίβλεψη κ.Στρατίκη Βάσω