Ώρες λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας θα είναι ανοικτή κάθε

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:45 έως 11:45