Ποιός είναι ο μορφωμένος κατά τον Σωκράτη

Όταν ρωτήσανε τον Σωκράτη να τους δώσει τον ορισμό του μορφωμένου ανθρώπου, δεν ανέφερε τίποτε για την συσσώρευση γνώσεων. «Η μόρφωση είπε, είναι θέμα συμπεριφοράς…
Socrates Ποιους ανθρώπους λοιπόν θεωρώ μορφωμένους;

 

1. Πρώτα απ’ όλους αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις , αντί να ελέγχονται από αυτές…
2. Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα & λογική..
3. Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές..
4. Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα..
5. Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους..
6. Αυτούς που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες & τις αποτυχίες τους..
7. Τελικά αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και την δόξα τους…»

Από τον ορισμό βλέπουμε να απουσιάζει η απόκτηση πτυχίων, η απόκτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, αλλά αντιθέτως να γνωρίζουμε να συμπεριφερόμαστε σωστά, όπως και να αντιμετωπίζουμε με σύνεση όλες τις καταστάσεις που συναντάμε στη ζωή μας.

Advertisements