Από την τεχνολογία περνά η βελτίωση της οικονομίας και της ζωής

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει να ξεπερασθεί η οικονομική κρίση, αλλά και να βελτιώσει την υγεία, την παιδεία και την καθημερινότητα. Αυτό πιστεύει η συντριπτική πλειονότητα των 1.040 «ψηφιακά εγγράμματων» πολιτών που πήραν μέρος σε έρευνα του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, απαντώντας τον Δεκέμβριο του 2013 στο online ερωτηματολόγιο που είχαν ετοιμάσει γι’ αυτό τον σκοπό οι επιστήμονες του εργαστηρίου.

digital-technologies Συνοψίζοντας τα βασικά πορίσματα ο διευθυντής του ELTRUN, αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στην αναντιστοιχία που ανέδειξε η έρευνα: από τη μια μεριά, το κοινό εμφανίζει ωριμότητα και εξοικείωση στη χρήση τεχνολογιών, ενώ το κράτος υστερεί στην αξιοποίησή της για την παροχή δημόσιων αγαθών.

«Το σημαντικότερο αρνητικό αποτέλεσμα είναι πως το υψηλό επίπεδο ψηφιακής εξοικείωσης εξαντλείται σήμερα στην ψυχαγωγία και την επικοινωνία (π.χ. στη χρήση των κοινωνικών δικτύων). Κι αυτό γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσίες που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτοί οι πολίτες ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσια αγαθά, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινότητά τους και συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δεύτερο βασικό πόρισμα είναι πως, για πρώτη φορά σε ανάλογη μελέτη του ELTRUN, οι Έλληνες αναγορεύουν την τεχνολογία ως εργαλείο για την υπέρβαση της κρίσης, βλέποντας λύση στην επιχειρηματικότητα. Επίσης, η τεχνολογία τούς δημιουργεί ελπίδα και προσμονή για καλύτερης Υγεία, Παιδεία και Ποιότητα ζωής

Οι συμμετέχοντες έδειξαν επίσης να συμφωνούν πως η τεχνολογία μπορεί να «εξομαλύνει» τις σχέσεις κράτους-πολιτών, με την έκδοση και προμήθεια δημόσιων εγγράφων και πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου, και τη δημιουργία online υπηρεσιών για την καταγραφή των προβλημάτων της πόλης. Προτεραιότητα δίνουν επίσης και στα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνηση, όπως την ηλεκτρονική ψηφοφορία και τη δημόσια διαβούλευση.

Σε μεγάλο ποσοστό, οι πολίτες δήλωσαν πως μπορούν να «μεταμορφωθούν» και οι δημόσιες μεταφορές, μέσω της άμεσης πληροφόρησης για τον χρόνο άφιξης των μέσων μεταφοράς, του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της «ζωντανής» ενημέρωσης για τυχόν καθυστερήσεις και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Μια ακόμη εφαρμογή της τεχνολογίας αφορά την εξοικονόμηση χρημάτων, με τη βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών για άμεση σύγκριση τιμών, και τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, με τη δημιουργία ασφαλών συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών.

Advertisements