Θα μειωθούν οι ώρες των Αρχαίων στο Γυμνάσιο; Θα αυξηθούν οι ώρες των ξένων γλωσσών;

Ίσως οι ξενόγλωσσοι καθηγητές θα πάρουν πίσω τις ώρες που τους αφαιρέθηκαν από τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.

Κατά το παρελθόν τα γερμανικά και τα γαλλικά διδάσκονταν τρεις ώρες στην Α’, στη Β’, καθώς και στη Γ’ τάξη των γυμνασίων, ωστόσο η υπ’ αριθμόν 54530/Γ2/2.6.2005 Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε με αποτέλεσμα οι ώρες της β’ ξένης γλώσσας να μειωθούν σε 2 σε όλες τις τάξεις των γυμνασίων ενώ αυξήθηκαν οι ώρες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Οι σύλλογοι των καθηγητών ξένων γλωσσών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας κατέφυγαν από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας διεκδικώντας πίσω τις ώρες που έχασαν.

Όμως το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμόν 1359/2013 απόφασή του έκανε δεκτή – καταρχήν – τη μη νομιμότητα της μείωσης των ωρών διδασκαλίας των δύο βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών Γαλλικής και Γερμανικής.

Αναμένεται όμως η τελική απόφαση από το 7μελές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί τελική απόφαση.

Advertisements