Το 15-μελές 2014-2015

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ:

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ

ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ

ΒΗΧΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΝΑ

ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ

ΚΑΤΑΓΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΙΟΣΕ
ΒΕΛΙ

ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΗΛΑΚΗ
ΒΙΒΙΑΝ

ΠΛΕΣΣΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

ΜΠΑΚΑΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΙΛΟ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΜΑΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΠΟΥΛΙΑΣΗ
ΕΛΕΝΑ