Παρουσιάσεις Χημείας Γ! Γυμνασίου

Για όσους θέλουν να ξαναδούν την παρουσίαση του κάθε μαθήματος (κάντε κλικ με το ποντίκι):

Ενότητα 2
1. Περιοδικός Πίνακας
2. Τα αλκάλια: δεν θα διδαχθεί.
3. Μερικές ιδιότητες και χρήσεις των μετάλλων και Επίδραση οξέων σε μέταλλα (πειραματικό μέρος) [δεν θα διδαχθεί η σελίδα 59 του βιβλίου: 3.3 Η απλή αντικατάσταση]
4. Ο άνθρακας
5. Το πυρίτιο
6. Τα αλογόνα: δεν θα διδαχθεί. Συνέχεια

Παρουσιάσεις Χημείας Β! Γυμνασίου

Για όσους θέλουν να ξαναδούν την παρουσίαση του κάθε μαθήματος στην Χημεία Β! Γυμνασίου (πατήστε με το ποντίκι σας σε κάθε ενότητα για να το διαβάσετε).

Ενότητα 1
1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε
1.2 Καταστάσεις των υλικών
1.3 Φυσικές ιδιότητες των υλικών
Ενότητα 2
2.1 Το νερό στη ζωή μας
2.2 Το νερό ως διαλύτης – Μείγματα, Διαλύματα
2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος – εκφράσεις περιεκτικότητας
2.4 Η ρύπανση του νερού
2.5 Διαχωρισμός μειγμάτων — και οδηγίες για την εργασία χρωματογραφίας στο σπίτι.
2.6 Διάσπαση του νερού – Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία
2.6.1 Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού και βίντεο πειράματος
2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών
2.7 Χημική αντίδραση και βίντεο πειράματος
2.8 Άτομα και μόρια
2.9 Υποατομικά σωματίδια – Ιόντα
2.10 Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων

Συνέχεια

Γιαπωνέζοι επιστήμονες παρασκεύασαν νέο χημικό στοιχείο

Το περιβόητο στοιχείο 113 του περιοδικού πίνακα παρασκευάστηκε στο εργαστήριο RIKEN Nishina της Ιαπωνίας μετά από πολυετείς προσπάθειες. Μικρός αριθμός ατόμων του ουνούντριου ή ununtrium είχε παρασκευαστεί το 2004 και το 2007 από την ίδια ομάδα υπό τον δρ. Κοσούκε Μορίτα και από τη ρωσική ομάδα Dubna αντίστοιχα, αλλά η αρμόδια επιτροπή των IUPAC/IUPAP απεφάνθη το 2011 ότι δεν πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια ώστε να θεωρηθεί έγκυρη η ανακάλυψη.

Το ουνούντριο αποτελείται από 113 πρωτόνια στον πυρήνα του και όπως άλλα είκοσι συνθετικά χημικά στοιχεία δεν μπορεί να απαντηθεί στη φύση αλλά μόνο σε συνθήκες εργαστηρίου. Συνέχεια